Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

 Công ty TNHH nhập khẩu Thiết bị gia dụng Châu Âu

 Điện thoại : 0904.537.168 – 0243.559.7777

 Tư vấn sản phẩm: 0904.537.168

 Email : beptueu@gmail.com

 Website : www.bepchefs.vn